Ρογήρος Βάκων (Roger Bacon) : ο πρίγκηπας της σκέψης στον Μεσαίωνα και η θεμελίωση της πειραματικής Επιστήμης

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΕ, No.3, 1983, pages 350-371

Issue:
Pages:
350-371
Author:
Subject:
Subject (LC):