[Βιβλιοκριτική] Angold, Michael, Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204. Μια Πολιτική Ιστορία

Part of : Παρνασσός ; Vol.Μ, No.1, 1998, pages 380-382

Issue:
Pages:
380-382
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Βυζαντινή ιστορία
Notes:
Michael Angold, Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204. Μια Πολιτική Ιστορία, Δεύτερη έκδοση, αναθεωρημένη και επαυξημένη, Μετάφραση Ευαγγελίας Καργιανιώτη, Επιστ. επιμέλεια Παν. Ά. Αγαπητού, Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 1997, σσ. 572. Donald Nicol, Tο τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μετάφραση Μάριος Μπλέτας, Ινστιτούτο τού Βιβλίου - Μ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1997, σσ. 212