Αρχαία επιτόκια επιγράμματα

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΣΤ, No.2, 1984, pages 201-211

Issue:
Pages:
201-211
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αποτελεί ανακοίνωση στην Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας της Ιατρικής, συνεδρία 30.1.84