Η οικουμενικότητα μιας Συνόδου και συγκεκριμένως της εν Τρούλλω ή Πενθέκτης

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.80, No.3, 2009, pages 37-69

Issue:
Pages:
37-69
Author:
Subject:
Subject (LC):