Πολυπολιτισμική πολυθρησκευτική κοινωνία και το κατηχητικό έργο της Εκκλησίας

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.80, No.3, 2009, pages 93-122

Issue:
Pages:
93-122
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αποτελεί Εισήγηση στις διημερίδες στελεχών ποιμαντικού έργου τών Ί. Μητροπόλεων, Θεσσαλονίκη, 19/20-11-2004, Αθήνα 22/23-11-2004. Στήν παρούσα τελική μορφή του, τό παρόν κείμενο, εμπλουτισμένο μέ τήν προσθήκη τών άπαραίτητοτν παραπομπών καί υποσημειώσεων καί μέ ελάχιστες έπιπλέον αναπτύξεις καί επί μέρους προσαρμογές, στηρίχτηκε, κατά βάση, στήν εισήγηση τής Θεσσαλονίκης.