Το Πρόσωπο στον Ν. Μπερντιάεφ : μια προσέγγιση της έννοιας του Προσώπου στο στοχασμό του Ν. Μπερντιάεφ

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.80, No.3, 2009, pages 149-159

Issue:
Pages:
149-159
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία