[Βιβλιοκριτική] Λουδοβίκος, Νικόλαος, Θεοποιΐα, Η μετανεωτερική θεολογική απορία

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.80, No.3, 2009, pages 359-364

Issue:
Pages:
359-364
Section Title:
Βιβλιοστάσιον
Subject:
Subject (LC):
Notes:
π. Νικολάου Λουδοβίκου, Θεοποιΐα, Ή μετανεωτερική θεολογική απορία, Αθήνα: Αρμός, 2007, σσ. 117.