[Βιβλιοκριτική] Ρανσίμαν, Στήβεν; μτφρ. Μακρόπουλος, Χρήστος, Δύση και Ανατολή σε σχίσμα

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.80, No.3, 2009, pages 374-377

Issue:
Pages:
374-377
Section Title:
Βιβλιοστάσιον
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Στήβεν Ρανσιμαν, Δύση καί ’Ανατολή σέ Σχίσμα, μτφρ. Χρήστος Μακρό- πουλος, έκδόσεις Έν Πλώ, ’Αθήνα 2008.