[Βιβλιοκριτική] Decormeille, P.; Saint-Martin, I.; Béraud, C. (dir.), Comprendre les faits religieux. Approches historiques et pespectives contemporaines

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.80, No.3, 2009, pages 381-382

Issue:
Pages:
381-382
Section Title:
Βιβλιοστάσιον
Subject:
Subject (LC):
Notes:
P. Decormeille I. Saint-Martin, C. Béraud (dir.), Comprendre les faits religieux. Approches historiques et pespectives contemporaines, Coll. Documents, actes et rapports pour Γ education, Dijon 2009, 208 σελίδες.