[Βιβλιοκριτική] Τσερεβελάκης, Γιάννης Γ., Εμμελής μυσταγωγία. Θεολογικά και αισθητικά δοκίμια για τη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.80, No.3, 2009, pages 383-386

Issue:
Pages:
383-386
Section Title:
Βιβλιοστάσιον
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εκκλησία, βυζαντινή μουσική
Notes:
Γιάννης Γ. Τσερεβελάκης, Εμμελής Μυσταγωγία. Θεολογικά καί αισθητικά δοκίμια για τή βυζαντινή έκκλη- σιαστική μουσική, Ηράκλειο Κρήτης 2007, σσ. 229.