Η άμεσος φορολογία εις τας αρχαίας Αθήνας και οι λόγοι καταρρεύσεως του δημοσιονομικού συστήματος

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΛΖ, No.1, 1995, pages 51-61

Issue:
Pages:
51-61
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
δημόσια οικονομία