Αναφορά στις απόψεις του ι. Χρυσοστόμου για τον ρεαλισμό της Θ. Ευχαριστίας και την πρακτική της ι. εξομολογήσεως

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.82, No.1, 2011, pages 47-64

Issue:
Pages:
47-64
Author:
Subject:
Subject (LC):