[Βιβλιοκριτική] Ολυμπίου,Νικόλαος Π., Ιερά Κειμήλια του Παναγίου Τάφου

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.78, No.2, 2007, pages 803-806

Issue:
Pages:
803-806
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εκκλησιαστικά αντικείμενα
Notes:
Νικολάου Π. Ολυμπίου, Ιερά Κειμήλια του Παναγίου Τάφου, τόμ. A ' : Χρυσοκέντητα, Αθήνα 2006, σχ. 32x24 εκ., σσ. 1-430