[Βιβλιοκριτική] Παπαδημητρίου, Νόννα Δημ., Η βυζαντινή βασίλισσα Μαρία του Χειρογράφου Αγ. Παύλου 2

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.78, No.2, 2007, pages 806-809

Issue:
Pages:
806-809
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
βυζαντινή ιστορία
Notes:
Νόννας Δημ. Παπαδημητρίου, Η βυζαντινή βασίλισσα Μαρία του Χειρογράφου Αγ. Παύλου 2, Αθήναι 2005, οχ. 24x17 εκ., σσ. 223 + XXXVII πανομοιότυπα