[Βιβλιοκριτική] Τσιτσίγκος, Σπύρος Κ., Η ψυχή του ανθρώπου κατά τον ιερό Χρυσόστομο

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.78, No.2, 2007, pages 809-813

Issue:
Pages:
809-813
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Σπόρου Κ. Τσιτσίγκου, Θεολόγου Καθηγητού, MA, DD., Η ψυχή του ανθρώπου κατά τον ιερό Χρυσόστομο, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2000, σχ. 24x17 έκ., σσ. 1-352