[Βιβλιοκριτική] Βαρβούνης, Μ.(Εμμανουήλ) Γ., Το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.78, No.2, 2007, pages 813-816

Issue:
Pages:
813-816
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εκκλησία
Notes:
Μ. (Εμμανουήλ) Γ. Βαρβούνη, Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Αθήναι: Χελάνδιον, 2006, σελίδες 142. Εικόνες-Φωτογραφίαι