[Βιβλιοκριτική] Δάφνης, Ευαγγελία Γ. Όφις: Γενέσεως 3 και Ησαΐου 27,1 υπό το φως και των A' Βασιλ. 22,19-23· Ιώβ 1,6-12· 2,1-7 και Ζαχ. 3,1-2. Συμβολή εις την έρευναν της γλώσσης και της θεολογίας της Παλαιός Διαθήκης εξ επόψεως Μασωριτικού κειμένου και μεταφράσεως των Εβδομήκοντα

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.78, No.2, 2007, pages 816-818

Issue:
Pages:
816-818
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Παλαιά διαθήκη
Notes:
Ευαγγελίας Γ. Δάφνη Όφις: Γενέσεως 3 και Ησαΐου 27,1 υπό το φως και των A' Βασιλ. 22,19-23· Ιώβ 1,6-12· 2,1-7 και Ζαχ. 3,1-2. Συμβολή εις την έρευναν της γλώσσης και της θεολογίας της Παλαιός Διαθήκης εξ επόψεως Μασωριτικού κειμένου και μεταφράσεως των Εβδομήκοντα, Αθήναι/ Göttingen 2000, σελ. 182