[Βιβλιοκριτική] Augliera, Letterio, Μετά τον Γουτεμβέργιον (1400-1460)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.78, No.2, 2007, pages 822-828

Issue:
Pages:
822-828
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
επιστολές
Notes:
Letterio Augliera, Μετά τον Γουτεμβέργιον (1400-1460). Το πρώτον έντυπον ελληνιστί: «Βιβλίον του Ορθού Λόγου, Βεβαίωσις Καλούμενον». (Ομιλία που παρουσιάσθηκε την 1 Νοεμβρίου 2007 στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου)