[Βιβλιοκριτική] Χαλδαιάκης, Αχιλλέας Γ. Η ψαλτική τέχνη στην Αίγινα : Ευάγγελος X. Μαρίνης (1890-1977)

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΛΗ, No.1, 1996, pages 434-435

Issue:
Pages:
434-435
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αχιλλέως Γ. Χαλδαιάκη, Η Ψαλτική τέχνη στην Αίγινα. 1. Ευάγγελος X. Μαρίνης (1890-1977). Αθήναι, 1995, σσ. 88.