Η οικουμενικότητα της Πενθέκτης η εν Τρούλλω Συνόδου και του έργου της

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.82, No.3, 2011, pages 135-154

Issue:
Pages:
135-154
Author:
Subject:
Subject (LC):