[Βιβλιοκριτική] Arnould, Jacques. Θεός εναντίον Δαρβίνου : οι δημιουργιστές θα θριαμβεύσουν επί της επιστήμης;

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.80, No.2, 2009, pages 292-295

Issue:
Pages:
292-295
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Jacques Arnould, Θεός εναντίον Δαρβίνου. Οι δημιουργιστές θα θριαμβεύ­σουν επί της επιστήμης;, μτφρ. Αιμί­λιος Βαλασιάδης, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2009.