Αναδυόμενος γραμματισμός : η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής στην πρώιμη παιδική ηλικία

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2-3, 2001, pages 59-76

Issue:
Pages:
59-76
Author:
Abstract:
The concept of emergent literacy has evolved during the past decades as a result of a new information of how young children develop an understanding or reading and writing.This view has been adopted more and more widely by reading researchers and educators. Emergent literacy may be described as the process in which the child constructs concepts about the forms and functions of print, based on experiences and meaningful language, facilitated by interactions with adults. The present article presents a literature-based review of emergent literacy, its main theoretical principles and its educational implications.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αναδυόμενος γραμματισμός, προσχολική ηλικία
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία