Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης : προβληματισμοί, αμφισβητήσεις, απόψεις και προτάσεις

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2005, pages 175-192

Issue:
Pages:
175-192
Author:
Abstract:
The evaluation of teachers in Greece constitutes a problem, which has not been solved for about two decades. The aim of this research was to look into the opinions held by Primary Education teachers, regarding their evaluation, their education on evaluation issues, the evaluators as well as their methods and techniques of evaluation. The sample consisted of 87 Primary Education teachers, who were working in Primary Schools and Kindergarten of Evros. The teachers of the sample were given a questionnaire. The results showed that, they come to terms with their evaluation, only under certain conditions. In addition, it resulted that most of the teachers have not been trained on issues related to evaluation in education, while they wish to be trained by special scientists on evaluation issues.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αξιολόγηση, αξιολογητές, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία