Η ευρωπαϊκή ποίηση στον ελληνικό χώρο : ρίμες αγάπης του 16ου αιώνα

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΒ, No.1, 1980, pages 67-89

Issue:
Pages:
67-89
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μεταφράσεις
Notes:
Η μελέτη αυτή δόθηκε σε διάλεξη, πού είχε οργανώσει ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», στις 5 Δεκεμβρίου 1978