Αείρητην - αιρετήν : ευπορίαν...αγάθης ψυχής: Πλατ. Kρατ. 415 c-d: η πλατωνική ζήτηση της αλήθειας και η ελευθερία ως ουσία της φιλοσοφίας

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΙΖ, No.2, 1975, pages 202-221

Issue:
Pages:
202-221
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πλατωνική φιλοσοφία