Στέφανος Κανέλλος (1792-1823)

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΙΖ, No.2, 1975, pages 258-276

Issue:
Pages:
258-276
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ιατροί
Notes:
Περιέχει σκίτσο του Στέφανου Κανέλλου.