Η ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης συναισθημάτων και ο ρόλος της στη θεωρία του νου

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2004, pages 20-28

Issue:
Pages:
20-28
Author:
Abstract:
The ability to understand and infer the emotions of others has become over the last 15 years.Recent evidence suggests that children's emotional understanding is related to their ability to ascribe false beliefs to themselves and others. The present study attempted to investigate whether a training program which aimed at developing children's understanding of emotions might promote their false belief ability. Sixty children aged 4 to 5 years, who had failed to respond successfully to the tasks used to evaluate their false belief understanding, were randomly assigned to an experimental group and a control group. Subjects in the experimental group were exposed to a training program which lasted four months. Training involved practice in a number of tasks designed to promote children's emotional understanding.The results showed that children in the experimental group performed better in the false belief tasks than children in the control group. It has also been found that having siblings has a positive influence on a child's ability to attribute false beliefs to others. The practical applications of the findings as well as their contribution to the research examining the relation between emotional andcognitive development are considered.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
θεωρία του νου, καλλιέργεια της ικανότητας κατανόησης συναισθημάτων, νηπιακή ηλικία, ικανότητα κατανόησης λανθασμένων πεποιθήσεων
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία και πίνακες