Η αξιολόγηση της προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών γυμνασίου από τους καθηγητές

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.1, 2002, pages 63-74

Issue:
Pages:
63-74
Author:
Abstract:
Educators are considered to be a main source of information about the students' behavior. Besides, the opinion the educators have about their students influences decisively the cooperation relations between them, the way the students conceive themselves as well as their own educational and pedagogical attitude at school. The way the educators deal with their students is often influenced by the students' social origin, their sex and their school progress.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
προβληματική συμπεριφορά, σχολική προσαρμογή, αντικοινωνική συμπεριφορά, υπερβολική αναστολή και νεύρωση, ανεπάρκεια και ανωριμότητα, σχολική επίδοση
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία