Βοηθήματα προσανατολισμού και κινητικότητας για τα άτομα με μειονεκτήματα όρασης - χάρτες αφής

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2003, pages 80-86

Issue:
Pages:
80-86
Author:
Abstract:
The information experts in and mobility descriptions. Give the In most many territorial training situations information and to for their many blind individual students,with via visuallyspoken impairment, these techniques are either insufficient or ineffective. There are situations in which the direct experience and the verbal directives, that should be memorized, cannot work effectively as far as orientation or mobility of blind individuals are concerned. The aids for orientation and mobility contribute effectively to the clarification of concepts, the retraction of information, the organization of territorial information or the presentation of new one. The tactile maps are the most important graphic aids for orientation and mobility. The oversight of the space that we have thanks to maps is the most effective way to the environmental knowledge. In our country the production of tactile maps only lately did begin. This is the basic reason of their obvious lacking.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία.