Ο Άγιος Άνθιμος ο Σιμωνοπετρίτης ο δια Χριστόν σάλος (9.12.1867)

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΓ, No.4, 1981, pages 610-621

Issue:
Pages:
610-621
Author:
Subject:
Subject (LC):