[Βιβλιοκριτική] Παπαβασιλείου, Ι. Θ., Εγχειρίδιον Ιστορίας της Ιατρικής

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΓ, No.4, 1981, pages 622-625

Issue:
Pages:
622-625
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ιπποκράτης
Notes:
Ι. Θ. Παπαβασιλείου, Καθηγητού Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών - Βασιλείου Π. Ρόζου, Υφηγητού της Ιστορίας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Εγχειρίδιον Ιστορίας της Ιατρικής, τόμος Α’: Από της προϊστορικής εποχής μέχρι της Αναγεννήσεως, Αθήναι 1979, σελ. 324, εικόνες 107