[Βιβλιοκριτική] Μπαρτικιάν, Χράτς Μ., Βασίλειος Διγενής Ακρίτας

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΓ, No.4, 1981, pages 625-627

Issue:
Pages:
625-627
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Χράτς Μ. Μπαρτικιάν, Βασίλειος Διγενής Ακρίτας. Έμμετρη αρμενική μετάφραση, μελέτη, σχόλια. Έκδοσις της Ακαδημίας Επιστημών της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αρμενίας, Ερεβάν 1978, 8ο, σελ. 232