Το χαμόγελο της Τζοκόντας

Part of : Παρνασσός ; Vol.Β, No.4, 1960, pages 524

Issue:
Pages:
524
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ανέκδοτο απόσπασμα από τις « ’Εντυπώσεις από το Παρίσι », 1909 (Ίδ. καί «Παρνασσός» Β' (1960), σελ. 221 - 221).