Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΙΑ, No.3, 1969, pages 321-340

Issue:
Pages:
321-340
Section Title:
Μελέτη
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ποίηση
Notes:
Περιέχει ποίημα του Αρ. Βαλαωρίτη με τίτλο "Επί τω θανάτω της θυγατρός μου Ναθαλίας"