Η παιδεία κατά την επανάστασιν και κατά τα πρώτα μετ' αυτήν έτη : τα κατά την ίδρυσιν του πανεπιστημίου

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΙΒ, No.4, 1970, pages 594-624

Issue:
Pages:
594-624
Section Title:
Μελέτη
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ελληνικά σχολεία, Αθωνιάς Ακαδημία, Ακαδημία των Επιστημών