[Βιβλιοκριτική] Κουλουμπαρίτση, Αλεξάνδρα Χ.; Μουρατιάν, Ζαμπέλ, Σχέδια εργασίας στην τάξη και στην πράξη: στόχος, τρόπος, αξιολόγηση

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.1, 2005, pages 178

Issue:
Pages:
178
Subject:
Subject (LC):
Notes:
A. X. Κουλουμπαρίτση - Ζ. Μουρατιάν, Σχέδια εργασίας στην τάξη και στην πράξη: Στόχος-Τρόπος-Αξιολόγηση, Αθήνα, εκδ. Πατάκη, 2004, 240σ.