Η ελληνική παράδοση του μυθιστορήματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου : η συνέχεια και η εξέλιξή της

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΙΕ, No.2, 1973, pages 221-239

Issue:
Pages:
221-239
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η μελέτη αυτή δόθηκε σαν διάλεξη στο 7ο Συμπόσιο Βυζαντινών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Birmingham στις 17 Μαρτίου 1973. Τώρα μεταφράστηκε στα ελληνικά με μικρές μόνο αλλαγές και προστέθηκαν μερικές σημειώσεις, κυρίως βιβλιογρα­φικές.