Τέχνη τραγική η Πλατωνική πολιτική σωτηριολογία

Part of : Παρνασσός ; Vol.Κ, No.4, 1978, pages 511-517

Issue:
Pages:
511-517
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Προλεγόμενα ανέκδοτης πραγματείας για την έννοια της σωτηρίας στην πλα­τωνική πολιτική φιλοσοφία.