Από το μετεμφυλιακό κράτος στο κράτος της μεταπολίτευσης : εκσυγχρονισμός, κοινωνική συναίνεση και διαχειριστικές στρατηγικές

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.9, No.28, 1986, pages 56-70

Issue:
Pages:
56-70
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
κράτος δικαίου, εκσυγχρονισμός