Οικονομικές παροχές και χρεωστικές διώξεις στην Κεφαλονιά κατά την μετά το 1848-1849 περίοδο

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΑ, No.4, 1979, pages 507-544

Issue:
Pages:
507-544
Author:
Subject:
Subject (LC):