Η διασάφησις της κοινής καταλήξεως και του κοινού γένους ως επί προϊστορικών πινακίδων όντων της αρχαιότητος

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΑ, No.4, 1979, pages 574-586

Issue:
Pages:
574-586
Author:
Abstract:
This treatise has been patrial to eluminate the prehistoric common ending for both genders (masculine, feminine) even on tablets and accordingly mutual genders of antiquity, in mythology, art, mysteries, feasts, philosophy as have saved for us ancient sources, concerning eastern and greek religion.
Subject:
Subject (LC):