Η βυζαντινή μουσική : η ιστορική της εξέλιξη, τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα, οι τρόποι της εκτελέσεώς της

Part of : Παρνασσός ; Vol.Η, No.2, 1966, pages 247-256

Issue:
Pages:
247-256
Author:
Subject:
Subject (LC):