[Βιβλιοκριτική] Sceats, Sarah. Food, consumption and the body in contemporary women’s fiction

Part of : Γράμμα : περιοδικό θεωρίας και κριτικής ; Vol.11, No.1, 2003, pages 153-154

Issue:
Pages:
153-154
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
γαστρονομία και λογοτεχνία
Notes:
Sceats, Sarah. Food, Consumption and the Body in Contemporary Women’s Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 2000 (213 pp), ISBN 0521661536.