[Βιβλιοκριτική] Kember, Sarah. Cyberfeminism and artificial life

Part of : Γράμμα : περιοδικό θεωρίας και κριτικής ; Vol.11, No.1, 2003, pages 157-161

Issue:
Pages:
157-161
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Kember, Sarah. Cyberfeminism and Artificial Life. London: Routledge, 2003 (257 pp), ISBN 0-415-24026-3 (hbk), 0-415-24027-1 (pbk).