[Βιβλιοκριτική] Ahmed, Sara; Stacey, Jackie (eds.). Thinking through the skin

Part of : Γράμμα : περιοδικό θεωρίας και κριτικής ; Vol.11, No.1, 2003, pages 165-167

Issue:
Pages:
165-167
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ahmed, Sara and Jackie Stacey, eds. Thinking Through the Skin. London and New York: Routledge, 2001 (256 pp), ISBN 041 522 3555.