Η επιστήμη και το Πανεπιστήμιο των Πατρών

Part of : Παρνασσός ; Vol.Θ, No.4, 1967, pages 519-527

Issue:
Pages:
519-527
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Λόγος πανηγυρικός ρηθείς υπό του κοσμήτορος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Α. Ν. Ζούμπου την 30ην Νοεμβρίου 1967, επ' ευκαιρία της πρώτης επετείου από της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Πατρών. Εις την τελετήν παρίσταντο ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών, ο Νομάρχης Αχαΐας και πλήθος κόσμου