[Βιβλιοκριτική] Ναυρίδης, Κλήμης; Σόλμαν, Μαρία; Τσαούλα, Νάντια. Η Αλίκη στη χώρα των πραγμάτων : το παιδί ως διαφημιστικό αντικείμενο

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.10, No.31, 1987, pages 87

Issue:
Pages:
87
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κ. Ναυρίδη, Μ. Σόλμαν και Ν. Τσαούλα, "Η Αλίκη στη χώρα των πραγμάτων" [Το παιδί ως δια­φημιστικό αντικείμενο] Εκδόσεις Υπο­δομή, Αθήνα 1986, σ. 192.