Ευρώπη της τεχνολογίας : και αναπτυξιακή πολιτική στις περιφέρειες

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.10, No.32-33, 1987, pages 129-136

Issue:
Pages:
129-136
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες και σημειώσεις