Προϋποθέσεις για μια ουσιαστική τοπική αυτοδιοίκηση με ταυτόχρονη διασφάλιση των όρων για μια ουσιαστική λαϊκή συμμετοχική διαδικασία

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.7, No.20, 1984, pages 44-47

Issue:
Pages:
44-47
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και εικόνες