Ελεύθερα ανοικτά πανεπιστήμια : μια πολιτιστική πρόταση-πρόκληση με πολλαπλές δυνατότητες: σκέψεις και εμπειρίες

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.7, No.20, 1984, pages 93-96

Issue:
Pages:
93-96
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες